Nieuws

Lichtbrigade

Op woensdag 11 oktober willen wij, de lichtbrigade, de fietsen van de kinderen uit groep 6 t/m 8 controleren.

Kinderen mogen die dag hun fietslicht laten controleren.

Dit gebeurt vlak vóór of vlak na de gymles.

Meester Ahmet en de groepsleerkracht zullen daarbij helpen.

Lampjes, batterijen, reflector e.d. worden gecontroleerd.

 

Zo kunnen fietsende kinderen veilig de donkere wintermaanden in.